Etikettarkiv: Gustav III

Frimurarordens prinsar och kunglig mystik. Del II

Frimurarnas verksamhet var till sin början en sluten sådan – endast de invigda fick veta något. Broderskapet hyllades. Hemliga möten med hemliga riter ledde till misstänksamhet och mycket mystik uppstod kring frimurarna – kanske inte helt utan grund. I slottet i Stockholm hade hertig Carl, 1771, inrett ett rum likt ett sanktorium (altarplats) och där höll han tillsammans med sin finske följeslagare och ordens första arkivarie Gustaf Adolf Reuterholm och andra likasinnade, mystiska möten som på sin tid gick under benämningen Ockulta vetenskaper.(1) Reuterholm gjorde bland en resa 1789 till Paris för att uppdatera sig inom spådomskonsten. Sanktuariet stängdes av Gustav IV Adolf 1803. Det var under den tiden då han utredde Carl Adolf Bohemans oegentlighet då även hertig Karl och hertiginnan Charlotta blev hårt pressade av kungen (se nedan). Kvinnornas logerum (hertiginnans) kallades Italienska kabinettet och låg intill Sanktuariet.

Frimurarkorset
Frimurarkorset. Bildkälla: Wikipedia

I slutet av 1700-talet sökte sig höggradsfrimureriet mer och mer mot myter och legender om riddartiden. De experimenterade med nekromanti (genom de dödas andar få kunskap om framtiden eller sådant som de döda bara kände till), alkemi (den äldre tidens vetenskap, vår nutida vetenskapliga kemi kommer härur), andebesvärjelser (utnyttja andars tjänster eller befalla dem att vika undan, exorcism) och magnetism (animal magnetism är en terapeutisk behandlingsmetod(2)). Orden började mer och mer likna ett ockultistiskt samfund. Frimurarna hade sina ”egna” profeter som till exempel Carl Anders Plommenfelt, löjtnant Henrik Gustaf Ulvenklou, Gustaf Björnram och Carl Adolf Boheman. Plommenfelt anklagades för att ha förhäxat hertig Carl och Reuterholm, så han landsförvisades, Ulvenklou lyckades för bra och var uppskattad av hertigen, men Reuterholm såg honom som en konkurrent av hertigens uppmärksamhet och inledde en förtalskampanj mot honom. Ulvenklou förvisades till flottstationen i Karlskrona. Boheman landsförvisades till Danmark av Gustav IV Adolf. Kungen hade hört ett rykte som sa att Boheman tillsammans med andra tänkte bringa frimurarna i Sverige på fall. Han uteslöts ur frimurarna och landsförvisades på grund av landsfientlig verksamhet. Björnram var populär till en början, men hans spådomar föll inte Gustav III i smaken, så han fick hoppa in som ”vikarie” när de andra profeterna blivit bortkopplade. Han undervisade hertig Carl och Reuterholm i magiska arbeten 1782-1786.(3)

För ockultisten Cagliostro, egentligen Giuseppe Balsamo – Cagliostro var hans mors sicilianska släktnamn – gick det bättre. Han var knuten till frimureriet i Strasbourg. Här fanns en av Frankrikes mest konservativa loger vid namn La Candeur och där var Cagliostro medlem. Hans ockulta övningar fascinerade folk runt om i Europa och drog även till sig Gustav III:s intresse. Det finns ett rykte som säger att Cagliostro vid ett tillfälle besökte Sverige – det ryktet har jag gjort till en sanning i min roman. 1780 grundade Gustav III och hertig Karl Sveriges tempelherrefrimureriets nionde provins. Det Götiska tornet vid Glia på Drottningholms slottsområde började byggas 1792. Där hade hertig Carl tänkta ha frimurarmöten, men det åttkantiga, i tre plan och 124 trappsteg höga tornets insida blev aldrig riktigt färdigt. Arkitekt Desprez hade även ritat in lejonfigurer som skulle smycka sockeln och reliefer var inritade i fälten ovanför portarna.

Foto. Pernilla Ulvblom. Götiska tornet, Drottningholm
Foto. Pernilla Ulvblom. Götiska tornet, Drottningholm

Dagens frimurarorden är inte hemlig, enligt dem själva – bara riterna. Miljoner medlemmar världen över innefattas i frimureriet i dag. Syftet med frimurarnas verksamhet, enligt dem själva, är personlig utveckling, gemenskap och barmhärtighet. Det finns kristna, deistiska (man förutsätter tron på ett Högsta väsen) och ateistiska (förnekar förekomsten av en högre makt) sammanslutningar. Hertig Karls och Gustav III:s samlingar av manuskript som innehåller esoteriska (mystiska) texter finns i Frimurarordens arkiv i Stockholm. Många av arkivets samlingar är nuförtiden inte hemliga. Kung Carl XVI Gustaf är i dag Ordens höge beskyddare.

För dig som vill veta mer så listar jag några källor här nedan, som jag använde när jag skrev romanen Ingen älskar dig – inte ens din mor.

Frimuraren Gustaf III. Göran Anderberg
Gustaviansk mystik. Kjell Lekeby
Hertig Karl och det svenska frimureriet. Utgiven av Svenska Frimurare Orden och dess forskningsloge Carl Friedrich Eckleff, 2010. Dan Eklund, Sten Svensson och Hans Berg
Mystiska brödraskap – mäktiga nätverk. Andreas Önnerfors

Myternas historia. Karen Armstrong
Verken gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Linda Oja

Noter
(1) Reuterholms dagbok Samling af maçonnique händelser, finns att läsa i kjell Lekebys bok Gustaviansk mystik

(2) Animal magnetsim beskrivs mer utförligt i min roman Sanningen kan vänta

(3) Björnrams magiska skola, finns att läsa i kjell Lekebys bok Gustaviansk mystik

Bonusmaterial för den intresserade!
Lorenzas dagbok Skriven 1786-89 av grevinnan Cagliostro.
Britt Arenander